Rozumiem

Treść paska z cookies

 

Kalisz, dn. 22.02.2017r.

 

 

Niepubliczne Gimnazjum KSO „Edukator” wobec nowej reformy oświatowej

 

 

Szanowni Państwo,

 z uwagi na fundamentalne zmiany w polskim systemie oświaty, tj. obowiązujące od dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy Wprowadzające Ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60), których podstawowym założeniem jest likwidacja gimnazjów i stworzenie ośmioletnich szkół podstawowych, zwracamy się do Państwa, jako Dyrekcja i Organ prowadzący Niepubliczne Gimnazjum KSO „Edukator”, z informacją o bieżącej sytuacji szkoły.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy Niepubliczne Gimnazjum KSO „Edukator” z dniem 1 września 2017r. zostanie formalnie przekształcone w Niepubliczną Szkołę Podstawową KSO „Edukator”. Na mocy umowy zawartej dn. 13 lutego 2017r. siedzibą Edukatora przez najbliższe dwa lata pozostanie obecna lokalizacja przy ul. Mickiewicza 11 w Kaliszu, gdzie w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 będą funkcjonowały dodatkowo oddziały gimnazjalne.

Wymienione wyżej działania pozwalają na zrealizowanie naszego planu, jakim jest otwarcie od dnia 1 września 2017r. oddziałów klasy IV i VII szkoły podstawowej. W związku z tym w najbliższych tygodniach rozpoczniemy kampanię promującą nową szkołę, a od 1 kwietnia 2017r. w sposób formalny rozpoczniemy nabór do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Edukator”.

Tak istotna zmiana, jaką jest przebudowa systemu oświaty w Polsce, powoduje, że jako Kaliskie Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” musimy wyznaczyć na nowo swoją misję i określić cele strategiczne; bieżące jak i te długoterminowe.

Naszym priorytetem jest zbudowanie ośmioletniej Niepublicznej Szkoły Podstawowej będącej najlepszą alternatywą dla rodziców i dzieci chcących rozpocząć lub kontynuować naukę w bezpiecznej szkole o najwyższych standardach edukacyjnych i wychowawczych. W najbliższej perspektywie, w korelacji z uzyskaniem nowej siedziby, naszym celem jest stworzenie Zespołu Szkół, w którym dzieci i młodzież będą mogły uczyć się w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Edukator”, a później kontynuować naukę w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym „Edukator”.

Aby zrealizować nasze cele – Zarząd KSO „Edukator” - prowadzi rozmowy z władzami Miasta Kalisza w sprawie uzgodnienia docelowej siedziby dla Edukatora. Władze miasta biorą pod uwagę przekazanie szkole budynku w nowej lokalizacji, ale jego ostateczna dostępność będzie uwarunkowana zmianami na rynku edukacyjnym po wejściu w życie zmian systemowych. W związku z wielokrotnymi zapewnieniami Władz Miasta oczekujemy na podjęcie wiążącej decyzji w tym zakresie.

Pragniemy serdecznie Państwu podziękować za zaufanie, jakim darzycie naszą szkołę. Jesteśmy pewni, iż czas spędzony przez Wasze Dzieci w jej murach zaowocuje w przyszłości. Prosimy o propagowanie dobrego imienia Edukatora na zewnątrz, gdyż to Państwo, od 12-tu lat funkcjonowania naszej szkoły, stanowicie jeden z głównych filarów jej istnienia. Chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnego budowania szkoły w nowej formule oraz wspierania nas w procesie rekrutacji. Wierzymy w to, że Państwa opinie będą stanowiły najlepszą rekomendację dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad wyborem najlepszej szkoły dla swoich dzieci.

 

Z poważaniem

Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum KSO „Edukator”

dr Małgorzata Górska

Zarząd KSO Edukator