Rozumiem

Treść paska z cookies

Oficjalne otwarcie "nowego" EDUKATORA!

W piątek, 1 marca br., wsród zaproszonych Gości, Rodziców i Nauczycieli, nastąpiło oficjalne otwarcie nowego budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej KSO "Edukator".

 

Media o nas:

 

https://www.calisia.pl/articles/edukator-dziala-w-nowej-siedzibie-teraz-przygotowuje-sie-do-otwarcia-liceum

  

http://faktykaliskie.pl/wiadomosci/spoleczne/edukator-ma-nowa-siedzibe-zdjecia,3665.html

 

http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/niepubliczna-szkola-podstawowa-edukator-w-kaliszu-ma-nowa,5019960,artgal,t,id,tm.html

 

 

 

Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy, w ramach Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego Edukator, tworzą organizację non profit zarządzającą Niepubliczną Szkołą Podstawową KSO „Edukator”. Od blisko 14 lat tworzymy szkołę wyróżniającą się na lokalnym rynku edukacyjnym w Kaliszu. Uczymy (się!) z pasją, czego konsekwencją jest rozszerzana z roku na rok oferta edukacyjna. Poza realizacją podstawy programowej prowadzimy zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów wykraczające poza jej ramy. Wychodząc naprzeciw tak szybko rozwijającemu się światu nowych technologii, teleinformacji, biotechnologii, dyplomacji i mechatroniki, kształcimy w tych kierunkach, pokazując młodzieży możliwości realizacji swoich pasji życiowych, pomagając wybrać właściwe drogi dalszej edukacji i kariery zawodowej.

„Edukator” jest szkołą, w której poza nauką szczególną uwagę poświęca się atmosferze, w jakiej uczą się nasi wychowankowie oraz w jakiej my, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, pracujemy. Tworząc miejsce, do którego każdego dnia przychodzimy z entuzjazmem, uśmiechem i chęcią tworzenia czegoś więcej, jesteśmy najlepszym przykładem dla naszych uczniów. Każdego dnia dajemy im odkrywać, że szanując innych, dzieląc się uśmiechem i wiedzą, można budować wspaniałe relacje i wspólnie osiągać zamierzone cele. Skupiliśmy wokół tej idei wspaniały zespół, będący dla naszej młodzieży przykładem i powodem poszukiwania, odkrywania i czerpania satysfakcji z odnoszonych sukcesów. Od podstaw zbudowaliśmy w tak krótkim czasie potencjał, który pozwala nam cieszyć się z najlepszych wyników w Kaliszu, lokując nas wśród czołowych placówek w regionie i kraju.

Praca „Edukatora” została bardzo wnikliwie zbadana i wysoko oceniona przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Podczas procesu ewaluacji przedstawiciele Kuratorium jednogłośnie wystawili nam wysoką ocenę za wszelkie aspekty działalności edukacyjnej i wychowawczej, jakie tworzymy każdego dnia w szkole i poza nią. Najlepszym wyznacznikiem efektów dydaktycznych szkoły są konkursy i egzaminy zewnętrzne, oceniane niezależnie przez ekspertów i egzaminatorów. Każdego roku jesteśmy dumni z wyników Kalisza stawiających nasze miasto wysoko w rankingu miast w Polsce. Przyglądając się osiągnięciom i statystykom, my, społeczność „Edukatora”, jesteśmy dumni jeszcze bardziej, wiedząc, że do powyższego wyniku miasta wnieśliśmy znaczący wkład. Już od kilku lat rezultaty osiągane przez uczniów naszej szkoły są do 30% wyższe niż innych szkół w Kaliszu. Gratulacje, jakie odbiera Kalisz w tym kontekście, w dużej mierze również należą się „Edukatorowi”. W ostatnich latach mieliśmy po kilku laureatów i finalistów konkursów, co stanowiło około 60% tytułów uzyskanych przez uczniów wszystkich gimnazjów kaliskich. Zwieńczeniem naszych osiągnięć było już trzykrotne zaproszenie naszych uczniów na Ogólnopolski Kongres najlepszych młodych fizyków i matematyków w Polsce.

Absolwenci „Edukatora” dostają się do najlepszych liceów – nie tylko w Kaliszu, ale także do wybranych, profilowanych szkół średnich w kraju. Wielu z nich studiuje potem na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. Najistotniejszym jednak argumentem, dlaczego szkoła „Edukator” jest wyjątkowa, jest bardzo wydajna i zaangażowana codzienna praca nauczycieli w porozumieniu z rodzicami, którzy rozumieją, że ich współodpowiedzialność za osiągnięcia dzieci pozwala nam osiągać sukcesy.

Przywołane wyżej osiągnięcia realizujemy w formule szkoły niepublicznej, której organem prowadzącym jest Kaliskie Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator”. Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem, jest organizacją non-profit, co oznacza, że członkowie oraz zarząd nie otrzymują za swoją pracę i zaangażowanie na rzecz „Edukatora” wynagrodzenia. To jest fundamentem naszej działalności, do którego zobowiązaliśmy się, wprowadzając określone zapisy statutowe, i którego nie zamierzamy zmieniać.

Drugą, niezwykle ważną zasadą, której przestrzegamy, jest dostosowanie wysokości czesnego, jakie płacą rodzice, do możliwości finansowych lokalnej społeczności. Szkoła „Edukator”, dzięki wypracowanym metodom pracy nauczycieli, stała się skuteczną w nauczaniu, ale cały czas dostępną dla większości rodziców, którzy chcieliby skierować do niej swoje dzieci. Wysokość czesnego, które płacą rodzice, wynosi średnio około 460 PLN miesięcznie i w całości pokrywa wydatki ponoszone na zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania oraz za zajęcia dodatkowe, sportowe czy też te o charakterze kulturotwórczym.

Trzecią zasadą, którą przyjęliśmy, jest coroczne finansowanie nauki co najmniej dwóm uczniom, których marzeniem jest nauka w naszej szkole, a których rodziców nie zawsze jest stać na opłacenie czesnego. Aby realizować takie marzenia i dać szansę zdolnym uczniom zwalniamy rodziców z opłat czesnego. W taki sposób nauka dla wybranych uczniów jest bezpłatna, a nasza decyzja jest uznaniowa i podejmowana po rozpatrzeniu rekomendacji, które przedkładają nam nauczyciele innych szkół, członkowie stowarzyszenia i szerokie grono sympatyków naszej szkoły.

W związku z prowadzeniem zmian w ustawie oświatowej, oznaczających likwidację gimnazjów, od wielu lat prowadziliśmy rozmowy z władzami miasta w celu pozyskania nowej siedziby dla „Edukatora”, które ostatecznie nie zakończyły się powodzeniem, a w budynku Szkoły Podstawowej nr 14, który wynajmowaliśmy od 2004 roku, zabrakło dla nas miejsca.

W obliczu braku odpowiedniej postawy władz oświatowych w Kaliszu, zostaliśmy zmuszeni do podjęcia samodzielnych działań, w tym przede wszystkim wynajęcia
i adaptacji lokalu, który mógłby pełnić funkcję siedziby szkoły i pozwolił nam na najwyższym poziomie kształcić kolejne pokolenia uczniów. Znaleźliśmy odpowiedni budynek mieszczący się przy Al. Wojska Polskiego 29 w Kaliszu i z początkiem II semestru rozpoczęliśmy pracę
w nowym miejscu. Aby budynek spełniał bardzo restrykcyjne wymagania związane
z działalnością edukacyjną, dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa uczniów, konieczne były poważne nakłady środków finansowych. W dużym stopniu, dzięki kilkuletniej racjonalnej polityce finansowej szkoły, byliśmy w stanie pokryć podstawowe koszty adaptacji
i wyposażenia.

Wciąż poszukując nowych ścieżek rozwoju, pragnęlibyśmy zrobić kolejny krok i od 1 września br. otworzyć Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące. Formalnie jesteśmy przygotowani do prowadzenia Liceum, jednak warunkiem koniecznym jest odpowiednia baza lokalowa, której niestety – mimo starań - nie udało nam się pozyskać. Liczymy na przychylność nowych władz miasta, tym bardziej, że w nadchodzącym roku szkolnym, kiedy to w klasie pierwszej spotkają się dwa roczniki, poszerzenie oferty edukacyjnej powinno być dla miasta bardzo korzystne. Niepubliczna szkoła, na poziomie licealnym, może wprowadzić nową jakość na lokalnym rynku oświatowym i zapewnić uczniom wysoką jakość nauczanie oraz możliwość rozwijania indywidualnych talentów.

Myśląc o rozwoju naszej placówki, chcielibyśmy także stać się prekursorem wprowadzania najnowocześniejszych metod i technik nauczania. Już dzisiaj obserwujemy tendencje na rynku, zdobywając wiedzę i umiejętności, które pozwolą nam przenieść naszych uczniów do świata wirtualnej nauki. Nowoczesne technologie, takie jak: kostki iMo LEARN, okulary VR czy programowanie, to przyszłość, która prowadzi do efektywnego zdobywania wiedzy.

Szanowni Państwo, zapewniamy, że otwierając szkołę w nowej siedzibie, Kalisz będzie miał kolejne powody do dumy, gdyż zobowiązujemy się do dalszej, wytrwałej pracy w tej trudnej i odpowiedzialnej przestrzeni – edukacji i wychowania młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, że nasza praca i wysiłki, w celu stworzenia wyróżniającej się na rynku edukacyjnym Kalisza placówki oświatowej, będą bardzo wartościowe dla wszystkich, dla których dobro dziecka i jego znakomita edukacja są najwyższą wartością.