Gimnazjum Edukator

Statut

/user_files/STATUT_Pdf/STRONA_TYTUŁOWA_I_SPIS_TREŚCI.pdf

/user_files/STATUT_Pdf/ROZDZIAŁ_I_-_POSTANOWIENIA_OGÓLNE.pdf

/user_files/STATUT_Pdf/ROZDZIAŁ_II_-_CELE_I_ZADANIA_SZKOŁY.pdf

/user_files/STATUT_Pdf/ROZDZIAŁ_III_-_ORGANY_SZKOŁY_ORAZ_ICH_KOMPETENCJE.pdf

/user_files/STATUT_Pdf/ROZDZIAŁ_IV_-_ORGANIZACJA_SZKOŁY.pdf

/user_files/STATUT_Pdf/ROZDZIAŁ_V_-_ZASADY_REKRUTACJI_UCZNIÓW.pdf

/user_files/STATUT_Pdf/ROZDZIAŁ_VI_ZAKRES_DZIAŁAŃ_NAUCZYCIELI_ORAZ_INNYCH_PRACOWNIKOW_SZKOŁY.pdf

/user_files/STATUT_Pdf/ROZDZIAŁ_VII_-_PRAWA_I_OBOWIAZKI_UCZNIÓW.pdf

/user_files/STATUT_Pdf/ROZDZIAŁ_VIII_-_ZASADY_WEWNĄTRZSZKOLNEGO_OCENIANIA_UCZNIÓW.pdf

/user_files/STATUT_Pdf/ROZDZIAŁ_IX_-_SPOSÓB_UZYSKIWANIA_ŚRODKOW_FINANSOWYCH_NA_DZIAŁALNOŚĆ_SZKOŁY.pdf

/user_files/STATUT_Pdf/ROZDZIAŁ_X_-_POSTANOWIENIA_KOŃCOWE.pdf