Gimnazjum Edukator

Statut

STRONA_TYTUŁOWA_I_SPIS_TREŚCI.pdf

ROZDZIAŁ_I_-_POSTANOWIENIA_OGÓLNE.pdf

ROZDZIAŁ_II_-_CELE_I_ZADANIA_SZKOŁY.pdf

ROZDZIAŁ_III_-_ORGANY_SZKOŁY_ORAZ_ICH_KOMPETENCJE.pdf

ROZDZIAŁ_IV_-_ORGANIZACJA_SZKOŁY.pdf

ROZDZIAŁ_V_-_ZASADY_REKRUTACJI_UCZNIÓW.pdf

ROZDZIAŁ_VI_ZAKRES_DZIAŁAŃ_NAUCZYCIELI_ORAZ_INNYCH_PRACOWNIKOW_SZKOŁY.pdf

ROZDZIAŁ_VII_-_PRAWA_I_OBOWIAZKI_UCZNIÓW.pdf

ROZDZIAŁ_VIII_-_ZASADY_WEWNĄTRZSZKOLNEGO_OCENIANIA_UCZNIÓW.pdf

ROZDZIAŁ_IX_-_SPOSÓB_UZYSKIWANIA_ŚRODKOW_FINANSOWYCH_NA_DZIAŁALNOŚĆ_SZKOŁY.pdf

ROZDZIAŁ_X_-_POSTANOWIENIA_KOŃCOWE.pdf