Gimnazjum Edukator

Wyniki

 

Egzamin gimnazjalny 2011/2012

 

 

 

 

WYNIKI W %

 

Część egzaminu

Województwo wielkopolskie

Kalisz +Poznań

Edukator

Kraj

Język polski

63,62%

68,13%

72,23%

65%

Historia i WOS

60,59%

65,42%

69,06%

61%

Matematyka

47,19%

53,48%

58,87%

47%

Przedmioty przyrodnicze

49,61%

53,86%

60,23%

50%

Język angielski –

p. podstawowy

63,46%

71,77%

78,84%

63%

Język angielski –

p. rozszerzony

46,56%

55,59%

68,74%

46%

 

 

Egzamin gimnazjalny 2009/2010

 

 

średnia ogólna (bez języka niemieckiego): 37,42, co daje II miejsce w Kaliszu

 

Kraj

Okręg

Województwo wielkopolskie

Kalisz

Gimnazjum EDUKATOR

Część humanistyczna

30,34

29,16

29,11

30,94

37,67

Część matematyczno - przyrodnicza

23,90

23,15

23,35

24,99

31,88

Język angielski

29,88

29,97

29,85

32,68

42,70

Język niemiecki

-

-

-

-

-


średnia częśći humanistycznej i części matematyyczno przyrodniczej:

okręg:26,16

województwo wielkopolskie:26,28 

Kalisz:27,97 

Gimnazjum EDUKATOR: 34,78 

 

Egzamin gimnazjalny 2008/2009

 

 


średnia ogólna (bez języka niemieckiego): 36,4, co daje II miejsce w Kaliszu

 

Kraj

 Okręg 

 Województwo   wielkopolskie

 Kalisz  

Gimnazjum  EDUKATOR  

             Część humanistyczna                          

 31,67  

31,12

31,04

33,78

34,56

Część matematyczno - przyrodnicza

26,03

25,41

25,65

28,24

32,83

Język angielski

30,63

30,66

30,55

34,11

41,93

Język niemiecki

33,03

32,89

32,95

35,52

44,33


średnia częśći humanistycznej i części matematyyczno przyrodniczej:

kraj: 28,85

okręg: 28,27 

województwo wielkopolskie: 28,35 

Kalisz: 31,01 

Gimnazjum EDUKATOR: 33,70 

średnia wszystkich przedmiotów:

kraj: 30,34

okręg: 30,02 

województwo wielkopolskie: 30,05 

Kalisz: 32,91 

Gimnazjum EDUKATOR: 38,41 

średnia procentowa:

część humanistyczna: 69,12%

część matematyczno - przyrodnicza: 65,66% 

język angielski i niemiecki: 86,26%