Gimnazjum Edukator

Wyniki

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALEGO KLAS III

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Wynik podany w %   i  (skali staninowej)

 

Część egzaminu

Województwo wielkopolskie

Kraj

Poznań

 

Kalisz

Edukator %

Edukator

stanin

Język polski

65,73%   ( 5 )

69%    ( 5 )

69,67%    ( 5 )

68,5%   ( 5 )

81,7

8

Historia i WOS

 

Historia

Wos

55,24%   ( 5 )

56%      ( 5 )

61,35%    ( 7 )

57,89%   ( 6 )

69,1

 

68,8

69,9

8

 

8

8

Matematyka

47,82%    ( 5 )

49%     ( 6 )

55,04%    ( 7 )

50,06%   ( 6 )

67,0

8

Przedmioty przyrodnicze

 

Fizyka

Biologia

Geografia

Chemia

50,17%   ( 5 )

51%     ( 5 )

56,05%    ( 7 )

51,38%   ( 5 )

67,4

 

 

72,5

75,2

73,6

49,6

8

 

 

9

9

9

5

J. angielski –

p. podst.

61,95%    ( 5 )

64%      ( 6 )

73,51%    ( 7 )

67,62%   ( 6 )

86,6

8

J. angielski –

p. rozszerzony

43,68%   ( 4 )

45,0 % ( 4 )

56,23%     ( 4 )

47,23%   ( 4 )

73,9

8

 

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KLAS III

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wynik podany w % i (skali staninowej)

 

Część egzaminu

Województwo wielkopolskie

Kraj

Poznań

 

Kalisz

Edukator %

Edukator

stanin

Język polski

59,0% ( 5 )

61,8% ( 5 )

64,0% ( 6 )

60,3% ( 5 )

73,6

7

Historia i WOS

 

Historia

Wos

62,7% ( 5 )

64% ( 5 )

68,2% ( 6 )

65,0% ( 5 )

80,1

 

77,5

90,5

7

 

7

8

Matematyka

47 % ( 5 )

48,5% ( 5 )

54,5% ( 6 )

48,0% ( 5 )

70,6

7

Przedmioty przyrodnicze

 

Fizyka

Biologia

Geografia

Chemia

49,2% ( 4 )

49,8% ( 5 )

55,9% ( 6 )

50,8% ( 5 )

70,0

 

 

78,4

72,6

59,4

70,6

7

 

 

8

7

6

7

J. angielski –

p. podst.

65,0% ( 5 )

67% ( 5 )

76,2% ( 6 )

69,2% ( 5 )

92,9

7

J. angielski –

p. rozszerzony

46,8% ( 5 )

48,0 % ( 5 )

59,5% ( 6 )

51,0% ( 5 )

81,7

7

 

 

 

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KLAS III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Wynik podany w %   i  (skali staninowej)

 

Część egzaminu

 

Województwo wielkopolskie

 

Kraj

 

Poznań

 

 

Kalisz

 

Edukator

%

 

Edukator

stanin

Język polski

65,4% ( 5 )

68% ( 6 )

70,5% ( 7 )

66,5% ( 5 )

77,7

8

 

Historia i WOS

 

58,1% ( 5 )

59% ( 5 )

63,1% ( 7 )

60,0% ( 6 )

71

 

8

 

 

Matematyka

46,8% ( 5 )

47% ( 5 )

54,8% ( 7 )

47,7% ( 6 )

66,7

8

 

Przedmioty przyrodnicze

 

51,2% ( 5 )

52% ( 6 )

56,9% ( 7 )

53,3% ( 6 )

66,7

 

8

 

 

J. angielski –

p. podst.

65,3% ( 5 )

67% ( 6 )

76,4% ( 7 )

70,1% ( 6 )

91,2

9

 

J. angielski –

p. rozszerzony

45,2% ( 6 )

-------

56,8% ( 7 )

49,1% ( 6 )

75,6

8

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KLAS III

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

WYNIKI W %

Część egzaminu

Województwo wielkopolskie

Kalisz

Poznań

Edukator

Edukator

skala staninowa

Kraj

Język polski

59,92

61,32

66,15

75,0

9

62

Historia i WOS

60,59

58,47

61,81

68,7

8

58

Matematyka

47,43

49,02

54,29

67,8

8

48

Przedmioty przyrodnicze

58,13

58,91

64,07

76,5

9

59

J. angielski –

p. podst.

61,78

64,4

72,65

84,5

8

63

J. angielski –

p. rozszerz.

44,53

48,73

55,44

72,3

8

45

 

Egzamin gimnazjalny 2011/2012

 

 

 

 

WYNIKI W %

 

Część egzaminu

Województwo wielkopolskie

Kalisz +Poznań

Edukator

Kraj

Język polski

63,62%

68,13%

72,23%

65%

Historia i WOS

60,59%

65,42%

69,06%

61%

Matematyka

47,19%

53,48%

58,87%

47%

Przedmioty przyrodnicze

49,61%

53,86%

60,23%

50%

Język angielski –

p. podstawowy

63,46%

71,77%

78,84%

63%

Język angielski –

p. rozszerzony

46,56%

55,59%

68,74%

46%

 

 

Egzamin gimnazjalny 2009/2010

 

 

średnia ogólna (bez języka niemieckiego): 37,42, co daje II miejsce w Kaliszu

 

Kraj

Okręg

Województwo wielkopolskie

Kalisz

Gimnazjum EDUKATOR

Część humanistyczna

30,34

29,16

29,11

30,94

37,67

Część matematyczno - przyrodnicza

23,90

23,15

23,35

24,99

31,88

Język angielski

29,88

29,97

29,85

32,68

42,70

Język niemiecki

-

-

-

-

-


średnia częśći humanistycznej i części matematyyczno przyrodniczej:

okręg:26,16

województwo wielkopolskie:26,28 

Kalisz:27,97 

Gimnazjum EDUKATOR: 34,78 

 

Egzamin gimnazjalny 2008/2009

 

 


średnia ogólna (bez języka niemieckiego): 36,4, co daje II miejsce w Kaliszu

 

Kraj

 Okręg 

 Województwo   wielkopolskie

 Kalisz  

Gimnazjum  EDUKATOR  

             Część humanistyczna                          

 31,67  

31,12

31,04

33,78

34,56

Część matematyczno - przyrodnicza

26,03

25,41

25,65

28,24

32,83

Język angielski

30,63

30,66

30,55

34,11

41,93

Język niemiecki

33,03

32,89

32,95

35,52

44,33


średnia częśći humanistycznej i części matematyyczno przyrodniczej:

kraj: 28,85

okręg: 28,27 

województwo wielkopolskie: 28,35 

Kalisz: 31,01 

Gimnazjum EDUKATOR: 33,70 

średnia wszystkich przedmiotów:

kraj: 30,34

okręg: 30,02 

województwo wielkopolskie: 30,05 

Kalisz: 32,91 

Gimnazjum EDUKATOR: 38,41 

średnia procentowa:

część humanistyczna: 69,12%

część matematyczno - przyrodnicza: 65,66% 

język angielski i niemiecki: 86,26%